OV Lukavac podržava nastavak proizvodnje u GIKIL-u, ali uz obavezno poštovanje okolišnih propisa BiH

Nakon više sati rasprave, Vijeće općine Lukavac na vanrednoj sjednici je jednoglasno usvojilo sedam zaključaka. Rezultat je to rasprave o stanju nakon što je Federalna uprava za inspkecije izdala nalog za prestanak rada proizvodnog pogona Global ispat koksne industrije Lukavac, kao i posljedica koje bi mogle nastupiti provedbom tih mjera.
Rezime zaključaka koje je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće, jeste podrška radnicima za nastavak proizvodnje, ali uz rezervu da Global ispat koksna industrija Lukavac mora poštovati pozitivne okolišne propise Bosne i Hercegovine, i da ne smije više zagađivati okoliš. Upozoreno je da mogućom trenutnom obustavom proizvodnje koksnu bateriju ne bi bilo više moguće pokrenuti. Osim velike štete kroz gubitak radnih mjesta, trenutna bi obustava mogla proizvesti niz neplaniranih i neželjenih posljedica po život i zdravlje ljudi, degradiranje zemljišta, pa su u Općinskom vijeću jedinstveni da bi se pitanje mogućeg zaustavljanja proizvodnje moralo tretirati na stručan i sistematičan način. Zahtijeva se i sazivanje vanrednih, tematskih sjednica vlada Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, kako bi se, navode u zaključcima, utvrdilo dalje postupanje u pogledu naloga Federalnog inspektorata. Općinsko vijeće traži očuvanje proizvodnje do početka rada nove vlasti. Predloženo je i pokretanje odgovornosti dva člana Nadzornog odbora GIKIL-a iz reda državnog kapitala, a koji su kako je rečeno na sjednici, iz Zapadne Hercegovine.
Vijeće na koncu poziva Federalne inspekcije da razmotre Rješenje o prestanku rada GIKIL-a na način da se uzmu u obzir specifičnosti složenog proizvodnog procesa i opasnosti za radnike i okolinu koje bi trenutna obustava mogla prouzročiti. Upravo od inspekcija traže da se ispoštuju odredbe Zakona koje tretiraju veoma složene proizvodne procese.

Pročitajte...