OV Sapna: Na dnevnom redu rebalans budžeta

U Sapni danas zasijeda Općinsko Vijeće. Dnevnim redom je predviđeno usvajanje Rebalansa Budžeta općine za ovu godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine za prva tri mjeseca. Vijećnici u Sapni, danas bi između ostalog, trebali utvrditi Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste Priboj – Sapna, rekonstrukcija saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnice.

Pročitajte...