OV Živinice: Usvojen Prijedlog Strategije za mlade općine Živinice za period 2018. – 2023. godina

Vijećnici Općinskog vijeća Živinice na današnjoj sjednici usvojili su Prijedlog Strategije za mlade općine Živinice za period 2018. – 2023. godina, te prijedlog Odluke o promjeni statusa nepokretnosti. Prema riječima predsjedavajućeg vijeća Hamdije Numanovića,  i za ovu sjednicu, nadležna Služba za budžet i finansije i načelnik općine, nisu dostavili materijal o rebalansu Budžeta općine Živinice za 2018. godinu, te je ova tačka dnevnog reda povučena.