OV Živinice: Vijećnici usvojili Izvještaj o radu Vijeća u prošloj godini

Održana je sjednica OV Živinice. Vijećnici su podržali Izvještaj o radu vijeća u prošloj godini te programe rada za ovu godinu živiničkog Doma zdravlja i RTV Živinice. Usvojen je i Nacrt programa ljetnog održavanja puteva u općini Živinice.

Nakon duže rasprave oko odgovora na pitanja i inicijative postavljenih na prošloj sjednici, vijećnici u Živinicama danas su podržali Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene metra kvadratnog od korisne stambene površine na području ove općine u prošloj godini. Također je prihvaćen i prijedlog Odluke o visini rente za ovu godinu dok je tačka koja se odnosila na Davanje saglasnosti na statut preduzeća „Vodovod i kanalizacije“ povučena sa dnevnog reda. Glasanjem za, van snage je stavljena  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenom korištenju javnih površina u ovoj općini. Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog vijeća za prošlu godinu.

Pored toga, data je saglasnost na Ugovor o isporuci vode za 2019. godinu i na Nacrt programa ljetnog održavanja puteva. Podržan je i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja na zemljištu – Izeta Čauševića iz Bašigovaca.  O Programu  rada „Veterinarske stanice“ za ovu godinu nije raspravljano jer je tačka povučena sa dnevnog reda. Plan poslovanja „Vodovoda i kanalizacija“ je usvojen, kao i programi rada RTV Živinice i Doma Zdravlja za 2019. godinu.

Pročitajte...