Pandemija usporila realizaciju projekata zapošljavanja u TK

Pandemija korona virusa najviše se odrazila na oblast zapošljavanja. Kako bi ublažili posljedice po realni sektor, Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK zajedno sa federalnom i kantonalnom Službom za zapošljavanje nastoji realizirati započete i redovne projekte kroz koje se godišnje zaposli 5 do 6 hiljada osoba. Javni pozivi po više programa biće raspisani već početkom septembra.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK  za projekte zapošljavanja u ovoj godini izdvojilo je 200 hiljada maraka. Preostalih 50 odsto sredstava obezbijediće Službe za zapošljavanje i to za nekoliko programa. „Jedan od tih  programa je program  „Tražnim poslodavca, potom program zapošlavanja žena i  teže zaposlivih kategorija i  program “Preduzetništvo za sve”- ističe Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Javni poziv za ove programe zapošljavanja biće raspisan početkom septembra. Kašnjenje u  njihovoj realizaciji uslovljeno je pandemijom korona virusa, navode iz Ministarstva. „Do sada smo preko Službe za zapošljavanje i Federalnog zavoda ti programi realizirani u maju. Mi se nadamo da će taj postupak biti do septembra završen. U toku je potpisivanje  ugovora.Tada ćemo znati koliko je finansijskih sredstava ostalo za te projekte u TK. “- rekao je ministar Hrustanović.

Po ovim programima zapošljavanja posao na pola godine ili godinu dobije između 5 i 6 hiljada ljudi. Resorno ministarstvo u suradnji sa Službom za zapošljavanje TK za ove  projekte sa viših nivoa vlasti povuče oko 8 miliona maraka.

Hvale vrijedan projekat koji Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK realizira sa više ustanova i instituacija odnosi se na transformaciju Doma za djecu bez roditeljskog staranja kojom je potrebno upošljavanje većeg broja socijalnih radnika. Riječ je o projektu koji finasira Federalni zavod za zapošljavanje u iznosu od oko 100 hiljada maraka.

Iz Ministarstva napominju  da je završen projekat zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Objavljene su preliminarne liste. U narednih nekoliko dana očekuju potpisivanje ugovora sa kandidatima.