Panirani Budžet općine Čelić u 2020. godini manji od 2 i po miliona KM

U Čeliću je danas održana 28. redovna sjednica Vijeća općine. Na sjednici je prihvaćen Nacrt budžeta općine za 2020. godinu. Podržane su odluke o izdvajanju finansijskih sredstava iz ovogodišnjeg budžeta za pomoć dvjema porodicama, kao i za migrante u Gradu Tuzla. Vijeće je donijelo i Odluku o sufinansiranju sredstava za nabavku i dodjelu sadnog materijala.
Prema Nacrtu kojeg je danas usvojilo Općinsko vijeće, Budžet općine Čelić u 2020. godini biće nešto veći od dva miliona i 349 hiljada KM. U Budžetu nisu uplanirani prilivi koji su očekuje od viših nivoa vlasti. U 2020. godini očekuje se podrška u prioritetnim projektima, kao što je projekat pokrivanja sportske dvorane.
U rashodovnoj strani planirana su sredstva za pomoć porodicama koje dobiju treće dijete, kupovinu školskih udžbenika, učeničke i studentske stipendije. Iako je riječ o malom budžetu, općina Čelić nastoji provesti mjere kojima potiče natalitet i ostanak na tom podurčju.
Iz ovogodišnjeg budžeta izdvojit će se sredstva za pomoć dvjema materijalno-ugroženim porodicama. Izdvojeno je i tri hiljade KM za pomoć migrantima u Gradu Tuzla. Vijeće je donijelo i Odluku o sufinansiranju sredstava za nabavku i dodjelu sadnog materijala.

 

Pročitajte...