Pejanović: EU ima ključ da ubrza kretanje bh. društva u svoje članstvo

Akademik Mirko Pejanović smatra da Bosna i Hercegovina nije isto što i druge balkanske države, te bi joj Evropska unija preko svog specijalnog predstavnika trebala dati posebnu pomoć i podršku da osposobi svoje institucije i ubrza integraciju.

– Time se rješava mnogo pitanja, posebno mir i stabilnost na ovom prostoru – naglasio je Pejanović kao uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi ‘Proturječnosti i zastoji u procesu EU integracija BiH’.

Ako bi se mjere ili aktivnosti za ubrzanje integracije BiH u EU pokrenule i izvele, smatra da bi bilo moguće očekivati da tokom 2020. Bosna i Hercegovina dobije status kandidata.

– Bilo bi realno i očekivati da u 2021. BiH dobije mogućnost za otvaranje pregovora za članstvo. To bi donijelo novi polet za cijelu državu – kazao je Pejanović.

Smatra da bi specijalni predstavnik EU trebalo da organizira forum gradonačelnika i načelnika, i u konsultaciji sa njima, stvara klimu ubrzanja svih reformskih aktivnosti u BiH.

– EU je dosad bila najveći donator i dala najviše finansijske potpore za obnovu BiH, uopće obnovu i za njen razvoj, reformu uprave, vladavinu prava…. U tom pogledu EU ima ključ da pokrene i ubrza inicijative i aktivnosti za kretanje bh. duštva u članstvo EU – naglasio je.

Pejanović smatra da bi vrijedilo da Parlamentarna skupština BiH usvoji evropsku klauzulu koja se odnosi na Ustav BiH, unutar koje bi, pored ostalog, bilo riješeno pitanje ubrzanog donošenja zakona koji primjenjuju evropsku pravnu stečevinu.

– To znači da se isključe sve blokade i sporost, da parlament godišnje usvoji desetine zakona. Dakle, naša Parlamentarna skupština mora ući u novu fazu rada – naglasio je Pejanović.

Također uvodničar, profesor Zijad Hasić smatra da je potvrđivanje imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH ohrabrenje koje će omogućiti ubrzo izbor ministara i njihovih zamjenika, a Bosni i Hercegovini da ima zakonodavnu i izvršnu vlast.

– To je preduvjet daljnjih aktivnosti, između ostalih, i aktivnosti na eurointegracijama. Države regije snažno se bore da što više doprinesu na tom putu – poručio je.