Planovi Općinskog suda u Tuzli za 2021. godinu

Stanje sa pandemijom kornavirusa uveliko je poremetilo napore, težnje i planove koje je Općinski sud u Tuzli imao u ovoj godini, no to ne znači da neće biti ostvareni u 2021. godini, tvrdi predsjednik ove pravosudne institucije Muhamed Tulumović. Kakvi su planovi Općinskog suda u Tuzli, koji su to predmeti koji najviše opterećuju rad ovog Suda, te kakva je kadrovska popunjenost pogledajte u prilogu kolegice Devlete Brkić.

Novinarka: Devleta Brkić

U 2021. godinu Općinski sud u Tuzli ulazi sa ambicioznim planom, koji je u skladu sa resursima sa kojima raspolaže ova pravosudna institucija. Predsjednik Muhamed Tulumović ističe da su uslovi rada jako dobri, te da će uporedo sa usmjerivanjem epidemiološke situacije, doći do značajnog smanjenja broja predmeta posebno na izvršnom referatu.

– Dakle, fokusirat ćemo se na rješavanje što većeg broja nerješenih predmeta, i ono što nismo ispunili u ovoj godini ja sam siguran da će to biti ispunjeno u narednoj godini. Ukoliko bi nam se popunile ove upražnjene pozicije sasvim sigurno da bi rezultati bio bolji. Fokus će biti u narednoj godini na sistemskom rješavanju dostavljanja sudskih pismena i na tome smo već počeli određene aktivnosti, kazao nam je Tulumović.

Jedan od ključnih prioriteta u radu Općinskog suda u Tuzli bit će i eliminacija što većeg broja nerješenih komunalnih predmeta, obzirom da oni predstavljaju veliko opterećenje, ne samo u Općinskom sudu u Tuzli nego u svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

– Općinski sud u Tuzli ima komunalne i nekomunalne predmete. Kada su u pitanju nekomunalni predmeti možemo reći da je tu situacija poprilično dobra. Ovaj Sud ima oko 13.000 nezavršenih nekomunalnih predmeta, i tendencija je bila u ovoj godini, i to će biti prebačeno za narednu godinu, da se taj broj smanji na nekih 11 hiljada. Dakle 2 hiljade predmeta na jednoj godini. Kada su u pitanju komunalni predmeti imamo oko 140.000 komunalnih predmeta, istakao je Tulumović.

Predsjednik Tulumović ističe kako sudovi godinama ukazuju na potrebu rješavanja ovog problema.

– Država treba da odvoji finansijske resurse za angažovanje ljudskih resursa. Tačno se može izračunati u kojem periodu mogu biti završeni svi komunalni predmeti, ali trebaju značajni ljudski resursi. Dakle, kada bi država angažirala za određeni vremenski period, recimo za 4 godine, određen broj zaposlenika koji mogu raditi tu vrstu predmeta ja vam tvrdim da se to može znčajno smanjiti i reducirati na jedan prihvatljivi nivo kao što smo doveli u red i predmete strukture odnosne nekomunalne predmete, dodao je Tulumović.

Općinski sud u Tuzli već nekoliko godina, odnosno od pravosudne reforme, ima značajne probleme sa nedostatkom radnika. U odnosu na potrebe koje su utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji, Sud ima popunjenost od 70 posto. Pravilnikom je utvrđeno da je potrebno 238 zaposlenika kako bi ovaj Sud normalno funkcionisao. Nepopunjene su i 4 sudijske pozicije.

– Sudu je odobreno oko 180. Sad je trenutno 178 zaposlenika. Nikad nije isovremeno popunjenost jednaka odobrenom sistematizaciji. Mi trenutno imao između 6 i 8 pozicija koje popunjavamo. Popunjavanje tih pozicija traje i do godinu dana. Tako da Sud radi otprilike sa 170 zaposlenika što je ispod minimalnog, optimalnog i prihvatljivog uslova, zaklkjučio je predsjednik Tulumović.

Dodatan problem predstavlja činjenica da za svaku poziciju koju uposlenik napusti sve pravosudne institucije moraju tražiti saglasnost nadležnog ministarstva za zapošljavanje. Da bi dobili tu saglasnsot potrebno je najmanje dva mjeseca, zbog čega iz Općinskog suda u Tuzli traže da se ova procedura ukine.

(RTVTK)

Pročitajte...