Plasirana 2 miliona i 26 hiljada KM povoljnih kredita u TK

Vlada TK prihvatila je tekst mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Novih devet privrednih subjekata su od posljednjeg mišljenja, povukli novih 2 miliona i 690 hiljada KM. Do sada je Vlada dala saglasnost za 50 zahtjeva, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Zaključno sa ovim, šestim po redu mišljenjem ukupno će biti odobreno 59 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 20 miliona i 26 hiljada KM.

Pročitajte...