Poboljšan kvalitet zraka u većini gradova FBiH, osim u Sarajevu i Ilijašu

Nakon što je u četvrtak na brojnim mjernim mjestima u Federaciji BiH nastavljen trend porasta koncentracija prašine i sumpordioksida jutros je u najzagađenijim područjima došlo do značajnog pada tih koncentracija i zrak je u najvećem broju gradova relativno čist ili je uspostavljen trend pada koncentracija, čemu je u prvom redu uzrok bio u uspostavi povoljnijih općih meteoroloških uslova.

U Sarajevu je taj trend pada koncentracija najslabije izražen i koncentracije Pm10 čestica u 8.00 sati imaju vrijednosti iznad  100 ug/m3 na svim mjernim mjestima. Jučerašnje dnevne srednje vrijednosti su se u Sarajevu kretale između 75 ug/m3(Bjelave) do 140 ug/m3(Ilidža). Propisana granična dnevna vrijednost za PM10 čestice iznosi  50 ug/m3. U Ilijašu je dnevna koncentracija PM10 čestica iznosila 135 ug/m, a slično je  izmjereno i jutros u 8.00 sati.

U Kaknju su jučer bile nešto niže koncnetraciej prašine PM10 nego u Sarajevu ( 71 ug/m3) ali je u ovom gradu prekoračena i propisana vrijednost za sumpordioksid koja je iznosila 140 ug/m3 ( propisano 125ug/m3).

U Zenici je zabilježen ozbiljan porast koncentracija sumprodioksida tokom jučerašnjeg dana te je u pojedinim satima dosegao i vrijednost višu od 900 ug/m3 (Brist). Dnevne koncentracije su znatno prekoračivale propisnu vrijednost od 125 ug/m3 i  kretale se od 380 do 500 ug/m3 u zavisnosti od mjernog mjesta, a  koncentracije prašine Pm10 su takođe imale visoke vrijednosti sličen onima u Sarajevu. Jutros u 8.00 sati zrak u Zenici je relativno čist iako su na pojedinim mjernim mjestima koncentracije prašine PM10 i dalje visoke  (Brist 100 ug/m3).

U Tuzlanskom kantonu jučer su zabilježene opasno visoke koncentracije prašine PM2.5 u Lukavcu (230 ug/m3), dok su u Tuzli se kretale između 75 i 110 ug/m3. U Živinicama je nastavljen trend zadržavanja visokih vrijednosti sumpordioksida u zraku ( 146 ug/m3). Ipak, jutros je došlo do značajnog pada koncentracija i zrak je relativno čist na svim mjernim mjestima.

U Goraždu nije došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti za posmatrane polutante , dok je u Jajcu srednja dnevna koncentracija Pm10 čestica iznosila 73 ug/m3, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Povoljni meteorološki uslovi sa aspekta kvaliteta zraka će se zadržati do nedelje, kada se može očekivati ponovna izmjena trendova i dosezanja visokih koncentracija polutanata u zraku.

Opći geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini, njenom najvećem dijelu, su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Za sprovedbu koraka i mjera za sprječavanje prekomjernog zagađenja  zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Za savjetovanje o ponašanju građana u takim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Pročitajte...