Počela izgradnja fiskulturne sale u Križevićima

Učenici osnovne škole „Križevići“ uskoro će dobiti fiskulturnu salu. Danas su mašine počele radove na terenu, a očekuje se da će učenici salu moći koristiti već početkom naredne školske godine. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 300 hiljada KM. Izgradnju će finansirati federalno Ministarstvo rasljenih osoba i izbjeglica dok je sve potrebne dozvole osigurala Gradska uprava Zvornika.

Prve lopate betona, u temelj fiskulturne sale Osnovne škole u Križevićima, simbolično su ubacili Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović. Tim činom je najavljena gradnja ovog objekta, prijeko potrebnog za 146 učenika ali i nastavno osoblje ove škole. Do sada se, nastava tjelesnog odgoja u ovoj, ali i ostalih pet područnih škola koje pripadaju školi „Desanka Maksimović“, odvijala u adaptiranim prostorijama ili na školskim poligonima. Uskoro će se to u Križevićima promijeniti.

  • Mi ćemo kao ministarstvo, jednu fazu projekta realizirati ove godine a onda ćemo za narednu godinu učestvovati u sufinansiranju tog projekta i pokušati obezbjediti i druge donatore, koji su iskazali spremnost da učestvuju u ovom, značajnom projektu, kako za Zvornik i križeviće tako i za ove mlade ljude, izjavio je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe.
  • Gradska uprava je za projekat, koji danas počinjemo, obezbjedila projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Sva sredstva, koja će bviti potrošena u ovoj fazi, obezbjedilo je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Vlade FBiH, dodao je gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović.

Križevići su najveća povratnička zajednica u Podrinju, koja raste zahvaljujući mladim porodicama, zbog čega i škola ima dovoljno učenika, pojasnio je Ramić. U školi su presretni zbog izgradnje sale.

  • Konkretno, 140 učenika škole će, zajedno sa nastavnikom fizičkog vaspitanja imati velike koristi, budući da će se konačno moći realizovati nastavni plan i program nastave fizičkog vaspitanja, dodala je i direktorica škole, Sanja Tanacković.

Danas je uručena i kabinetska oprema za područnu školu u Mjesnoj zajednici Grbavci, a pored toga potpisani su ugovori za saniranje klizišta u Sjenokos za što je izdvojeno 40 hiljada KM, te asfaltiranje puta u Grbavcima u iznosu od 50 hiljada KM. Novac je osiguralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Pročitajte...