Počela realizacija projekta Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije

Terenskim radom u Tuzli: obilazak starog hrasta lužnjaka kod Osnovne škole Kreka i nekadasnjeg Arboretuma kod Instituta u Miladijama, počela je realizacija projekta “Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije”.

U organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Muzeja istočne Bosne Tuzla u narednom periodu će biti reevidentirana i dokumentovana stara stabla (dendroflora), starosti više stotina godina, a koja svjedoče o prošlim vremenima, ljudima i događajima. Na ovaj način ukazat će se na značaj ovih spomenika prirodne baštine, kao i utvrditi njihova veza sa etnološkom, i kulturno-historijskom baštinom.

Voditelji projekta su mr.sc. Kasim Memić, mr. sc. Semir Hadžimusić i mr.sc. Rusmir Djedović. Projekat će biti predstavljen prigodnom izložbom krajem novembra 2020. godine, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Pročitajte...