Počela sa radom JU Narodna i univerzitetska biblioteka ” Derviš Sušić”

Nakon popuštanja mjera  vrata Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić otvorena su svaki radni dan za sve ljubitelje knjige. Ukidanjem stanja prirodne nesreće od 1. juna otvorena je i čitaonica, gdje studenti ponovo mogu neometano spremati ispite. Za sve one koji su u proteklom periodu prinudno zadržali knjige, riješen je i taj problem.

”Odlukom upravnog odbora  predviđeno je da se članstvo za sve naše korisnike produži za onoliko dana koliko biblioteka nije radila  sa korisnicima a to je otprilike s mjeseca ipredviđeno je da nema naplate  zakasnina za svu posuženu  građu s poč ove godine od 4. januara pa do 15. 06. tako da ovom prilikom molimo građane da ukoliko je moguće  do 15.06 izvrše povrat svih posuđenih knjiga.” – Mirna Trifković , direktorica NUB ” Derviš  Sušić”

Nakon što knjige budu vraćene, moraju proći određenu proceduru dezinfekcije.

”Ono što je bitno naglasiti radi zaštite naših korisnika i naših uposlenika mi smo uveli ejndu novinu u poslovanju. U našem KOBI sistemu. Biblioteka posluje preko KOBI sistema korporativnog online bibliogragfskog sistema i servisa.Unutar ovog servisa uveli smo novinu karantin građa. Sva ona građa koju naši korisnici vrate u biblioteku označava se u tom sistemu kao karantin.” – Mirna Trifković, direktorica NUB  ” Derviš Sušić”

U narednom periodu planiraju predstavljanje fotodokumentacione građe zavičajne zbirke Narodne i univerzitetske bibilioteke Derviš Sušić. Biće predstavljene fotografije grada Tuzle sa kraja 1950 ih godina i početka 1960 ih proteklog stoljeća.

“Ove fotografije  vjerno prikazuju naš grad odnosno kvartove našeg grada, ulice , parkove, panorame pa i objekte  koji ndanas više ne postoje zbog višedecenijskog tonjenja grada. cilj ove aktivnosti je da oživimo sjećanje na naš grad kakavim ga prate nekadašnje starije generacije i da na neki način probamo da podstaknemo mlade odnosno da i kod njih pobudimo želju i interesovanje za naš grad.” – Mirna Trifković , direktorica NUB ” Derviš Sušić

U protekla dva mjeseca dok je trajala obustava rada za većinu institucija, Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić je iskoristila da organizuje niz online aktivnosti vezanih za lijepo pisanu riječ. Iz Narodne i univerzitetske bibilioteke Derviš Sušić poručili su svim korisnicima, a i onima koji se žele učlaniti u biblioteku da, prilikom dolaska poštuju sve higijensko-epidemiološke mjere s ciljem zaštite zdravlja građana.

Pročitajte...