Počela sjednica Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH razmatrat će prijedloge odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, a koji su stekli uvjete za mirovinu, kao i za uplatu doprinosa za MIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminija d.d. Mostar.

Pred članovima Vlade je i Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu, čime se ispunjava zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu.

Federalna vlada izjasnit će se o prijedlogu da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu je i izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini, koja je iznosila ukupno 208.182.960 KM ili 106,4 milijuna eura.

Federalni zavod za agropedologiju je pripremio informaciju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. “Bijelog mora” u Lukavcu, te predložio više sanacijskih mjera koje mogu biti provedene ove godine, čime bi sjetva bila omogućena već u narednoj, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pročitajte...