Počelo deminiranje lokacije bivšeg Radio-relejnog sistema na najvećoj koti planine Majevica, Stolicama

Na osnovu zahtjeva JP Šume TK pristupilo se intevrentom deminiranju lokacije bivšeg Radio-relejnog sistema na najvećoj koti planine Majevica, Stolicama.  Projekat je otvoren 8. jula ove godine a realizacija povjerena timovima Federalne uprave civilne zaštite Orašje i Tuzla. Na osnovu potpisanih ugovora između JP Šume TK I Ministarstva poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede na ovoj lokaciji će biti izgrađen novi radiotelevizijski  relejni stub sa pratećim objektima. Nosilac izgradnje objekta je Medijski centar Islamske zajednice u BIH.