Počeo upis na fakultete Univerziteta u Tuzli

Počeo je upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Na 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti na raspolaganju je ukupno 2 130 mjesta. Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit, koji je eliminatoran. Prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli i Akademiji dramskih umjetnosti traje od 16. do 28. juna. Prvi dio prijemnog ispita za Akademiju dramskih umjetnosti je 2. jula, drugi dio za kandidate iz užeg izbora 3. jula, dok će treći, eliminitarni ispit biti 5. jula. Prijemni ispit za sve ostale Fakultete Univerziteta u Tuzli je 3. jula u 10 sati.
Bodovanje i rangiranje kandidata vršiće se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te ocjena iz srednje škole i predmeta značajnih za odgovorajući studij. Rezultati će biti objavljeni na oglasnim pločama i internet stranici univerziteta. Na objavljenu privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom vijeću fakulteta ili Akademije, putem Komisije za žalbe, a predaje se u studentskoj službi u roku od tri dana nakon objavljivanja rezultata.„Za razliku od prošle, ove godine je prijemni ispit ponovo eliminatoran.Minimalan broj bodova za uspješno polaganje ispita je 20 bodova“, rekla je Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita.Upis primljenih kandidata vršiće se od 9. do 13. jula i od 20. do 28 avgusta.„Svi oni koji ne polože prijemni ispit imaju mogućnost da ponovo izađu u drugom upisnom roku na studijske programe na kojima ostane upražnjenih mjesta nakon prvog upisnog roka“, rekla je Nihada Delibegović Džanić. Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji koji nemaju status zaposlenog lica i čije se školovanje finansira iz Budžeta TK plaćaju participaciju od 100 maraka po semestru, dok oni koji se sami finansiraju plaćaju 600 KM po semestru na Filozofskom, Pravnom, Ekonomskom, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Semestar na Farmaceutskom, Mašinskom, Tehnološkom, Rudarsko-geološko-građevinskom,Prirodno-matematičkom fakultetu i Fakultetu Elektrotehnike košta 750 KM, a na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu 900 KM. Cijena školarine za master studij na Univerzitetu u Tuzli je 2 400 KM, a za treći ciklus se razlikuje po fakultetima.Konkurs za II ciklus studija ostaje otvoren do 20. septembra.