Početak projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“

SARAJEVO, 2. novembra (FENA) – Međunarodna nevladina organizacija World Vision najavljuje početak implementacije projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji finansira Evropska unija.

Dvogodišnji projekt ima za cilj osigurati ekonomsku i socijalnu podršku za 200 žrtava mina i njihovih porodica u BiH.

Projekt će biti implementiran u jedanaest, minama ugroženih općina: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik.

Ukupna vrijednost projekta je 388.830 eura, a finansiraju ga Evropska unija u iznosu od 90 posto i World Vision Austria i ugrožene općine u iznosu od 10 posto.

World Vision će, zajedno sa Organizacijom amputiraca UDAS, i u saradnji sa ugroženim općinama i BHMAC-om, podržati izabrane korisnike da poboljšaju svoje vještine u upravljanju malim biznisom, nabaviti opremu za njihove biznise, te im pružiti stručno tehničku podršku u razvoju njihovih biznisa.

Projekt će također osigurati trening za osoblje Centara za mentalno zdravlje i Centara za rehabilitaciju u zajednici i promovirati pristup žrtava mina njihovim uslugama u ugroženim općinama.

Procedura izbora korisnika će započeti objavom javnog poziva u ovom mjesecu koji će biti postavljeni na oglasnoj ploči ugroženih općina, saopćeno iz organizacije World Vision.

(RTVTK/FENA) E.F.

Pročitajte...