Početkom septembra u F BiH stupa na snagu Zakon o računovdstvu i reviziji

Idućeg mjeseca u Federaciji će početi primjena novog Zakona o računovdstvu i reviziji. U Savezu računovođa smatraju da je umjesto harmonizacije sa standardima EU, ovaj propis nanio štetu računovodstvenom sektoru, promjenivši kategorizaciju pravnih lica, čime je promjenio i obveznike vršenja revizije finansijskih izvještaja koja je bila obavezna. Inače, usljed pandemije ovaj sektor je u prošloj godini zabilježio drastičan pad ukupne dobiti od skoro devet miliona KM.


Novim Zakonom o računovodstvu i reviziji zabranjeno je pružaocima računovodstvenih usluga da se bave još nekom privrednom djelatnosti. Na taj način revizorksa društva u Federaciji dovedena su u nepovoljan položaj u odnosu na njihove kolege sa područja entiteta Republika Srpska. U Savezu računovođa navode da će to dodatno otežati poslovanje u ovom sektoru, koje je prošle godine zbog pandemije zabilježilo značajne gubitke.

-U Analizi Spoljnotrgovinske komore BiH navodi se kako je u računovodstvenom sektoru 2018.godine ostvaren prihod od 137 miliona maraka. Ostvaren neto dobit, na sektorskom nivou bila je oko devet miliona maraka. Zbog pandemije došlo je do pada tih pokazatelja, navodi Edin Glogić, docent Visoke škole za finansije i računovodstvo FINRA Tuzla.

Prošle godine pad prihoda u ovom sektoru je oko 30 miliona maraka, dok je zabilježen i višemilionski pad neto dobiti. No, ovaj sektor je i prije pandemije bio u odrešenim strukturalnim problemima.

-Zbog neuređenosti, nelojalne konkurencije, nedefinisanih cijena pružalaca računovodstvenih usluga, zakonodavac je u Federaciji, donošenjem Zakona o računovodstvu i reviziji, pokušao urediti ovu oblast. Propisano je puno novih stvari, kojima se nastojalo naš računovodstveni sektor harmonizirati sa evropskim direktivama, pojašnjava Glogić

U Savezu računovođa smatraju da je ovaj propis nanio štetu računovodstvenom sektoru.

-U računovodstvenoj profesiji je promijenio kategorizaciju pravnih lica, a time i obveznike vršenja revizije finansijskih izvještaja koja je bila zakonski obavezna, navodi Edin Glogić, docent Visoke škole za finansije i računovodstvo FINRA Tuzla.

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji stupa na snagu 4.septembra.

 

 

Pročitajte...