Počinje otkopavanje opasnog industijiskog otpada deponovanog u krugu firme i u tuzlanskom naselju Moluhe

Zasjedala je danas Vlada TK. Na sjednici je, između ostalog, razmatrana Analiza socijalno – ekonomskog položaja starih lica i penzionera, a formiran je i stručni tim koji treba da napravi analizu potencijalnih opasnih supstanci koji se nalazi u krugu nekadašnje firme HAK 1 i HAK 2, te nekadašnjem odlagalištu otpada u tuzlanskom naselju Moluhe. Cilj je na adekvatan način zbrinuti potencijalno opasan industrijski otpad.