Počinje realizacija projekta osnaživanja žena i djevojaka s invaliditetom

Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” iz Tuzle počinje realizaciju trogodišnjeg projekta za žene s invaliditetom “Ovdje sam – vidljiva i ponosna”.

-Žene i djevojke s invaliditetom su izložene višestrukoj diskriminaciji. Naše društvo nije poticajno za žene, a kada se tu još pridruži i invaliditet, onda se može govoriti o višestrukoj diskriminaciji. Rijetko se dešava da su prava žena i djevojaka s invaliditetom posebno i smisleno uključena u pitanja od interesa za cijelo društvo, pa se životne situacije iz perspektive djevojaka i žena s invaliditetom, kao i njihova prava i potrebe rijetko prikazuju. Mali broj studija i istraživanja se bavi ovim pitanjem, i uglavnom su žene s invaliditetom zapostavljane u studijama i istraživačkim izvještajima o osobama s invaliditetom, feminističkim studijama i drugim važnim pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životom – saopćeno je iz UG Lotos.

Navode da postoji nekoliko razloga zbog kojih žene i djevojke s invaliditetom nisu aktivni sudionici u pitanjima koja se direktno tiču njihovog položaja u društvu – porodična situacija, isključenost iz obrazovnih procesa, nezaposlenost, nisko samopouzdanje, kao i neuključivanje u rad lokalnih organizacija osoba s invaliditetom.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, postoji 161.083 žena s invaliditetom, a prema procjeni organizacije MyRight, manje od dva posto je vidljivo i aktivno u organizacijama ili općenito u lokalnim zajednicama.

Zbog toga je organizacija MyRight zajedno sa svojim partnerima, organizacijama osoba s invaliditetom okupljenih u pet regionalnih koalicija u BiH, kreirala projekt s ciljem identificiranja žena i djevojaka s invaliditetom u lokalnim zajednicama, te program njihovog osnaživanja i jačanja kompetencija.

Projekt će trajati tri godine kroz radionice i mentorski program, a cilj je da se poveća broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

U narednom periodu Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona će kontaktirati i posjetiti porodice žena i djevojaka s invaliditetom s ciljem prikupljanja podataka i motivisanja da se što veći broj žena i djevojaka uključi u ovaj program.

Projekt se implementira pod imenom “Ovdje sam – vidljiva i ponosna”, jer žene i djevojke s invaliditetom zaslužuju da se njihovi stavovi i mišljenja uvaže s dostojanstvom koje zaslužuju. Projekt je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju.

Pročitajte...