Pod pokroviteljstvom reisa Kavazovića sljedeće sedmice u Srebrenici naučna konferencija

U okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima Sigurne zone UN-a Srebrenica, sljedeće sedmice će u Srebrenici biti održana Naučna konferencija ”Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka”. Generalni pokrovitelj naučne konferencije je reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Kavazović. Organizator konferencije je Institut za društvena i religijska istraživanja, a u svojstvu organizatora su: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i Medžlis Islamske zajednice Srebrenica. Konfererencija će biti podijeljena na tri panela. Prvim panelom predsjedava dr. Šefko Sulejmanović, drugim dr. Ferid Dautović, a trećim dr. Zehra Alispahić. Tokom konferencije će biti prezentirano dvanaest tema. Naučna konferencija ”Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenomn životu Bošnjaka” održat će se 6. jula u Bosanskom kulturnom centru Srebrenica. Cilj ovog naučnog skupa je rasvjetljavanje i afirmiranje duhovne i društvene uloge alima, učenjaka Srebrenice, njihova uloga u borbi protiv fašizma u vrijeme Drugog svjetskog rata, te stradanje imama u Genocidu nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica ( 1993-1995.). Predviđeno je i publiciranje rezultata istraživanja u tematskom Zborniku radova.

Pročitajte...