Podrška resornog ministarstva TK poduzetnicima

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je prvog avgusta objavilo potencijalnu rang listu korisnika u okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant šeme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017.godinu. U okviru liste predloženo je i šest preduzeća sa područja TK a iznosi i konačan broj korisnika biće poznati po objavljivanju konačne liste. Kantonalno resorno ministarstvo čini sve da informiše poduzetnike o načinima apliciranja projekata na ovaj i druge slične javne pozive pogotovo one vezane za međunarodne finansijske institucije….

Pročitajte...