Podrška Vlade TK natalitetnoj politici

Porodice sa područja Tuzlanskog kantona koje dobiju treće ili više djece u ovoj godini, mogu računati na jednokratnu pomoć kantonalne Vlade koja je za ove namjene izdvojila milion KM. Radi se o prvom potezu ovakve vrste u Tuzlanskom kantonu. Ujedno smo i prvi kanton u Federaciji BiH koji se odlučio na ovaj „pilot“ projekat – navodi resorni kantonalni ministar Admir Hrustanović i dodaje da, iznos pomoći po porodici neće biti manji od prosjećne plaće u FBIH za 2019 a to je 824 KM. Utvrdjivanjem prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom stvorene su zakonske pretpostavke za realizaciju prava na jednokratnu novčanu pomoć za porodice sa troje i više djece. Za ostvarivanje ovog prava, za ovakve porodice. dovoljno je da predaju zahtjev i osnovne dokumente Centrima za socijalni rad uz mogućnost podnošenja zahtjeva tokom cijele ove godine. Tendencija Vlade TK je da ova zasad jedinstvena ideja u Tuzlanskom kantonu i FBIH preraste u kontinuiran vid pomoći čiji iznos će, za svaku kalendarsku godinu utvrđivati posebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta Kantona.

 

Pročitajte...