Policajci i studenti u akciji podizanja svijesti o značaju prevencije porodičnog nasilja

U nastavku projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona” koji provode Udruženje “Vive žene” iz Tuzle i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će organizovana akcija “Od vrata do vrata”. Cilj je u direktnom kontaktu s građanima saznati stavove javnosti o ovom društvenom problemu i o tome koliko su građani informisani o sistemu zaštite žrtava porodičnog nasilja. Danas i sutra u Tuzli se održava edukacija policijskih službenika i studenata Univerziteta u Tuzli koji će provoditi ovu terensku aktivnosti.

Akcija “Od vrata do vrata” bit će organizovana u svih 13 općina odnosno gradova Tuzlanskog kantona. Ekipe u kojima će biti policijski službenici  i studenti-volonteri anketirat će građane kroz jednostavna pitanja – o tome da li su upoznati sa postojanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zaštitnim mjerama koje propisuje ali i o tome koliko znaju da ih Zakon obavezuje da prijave svako saznanje o porodičnom nasilju.

 „ Na jednoj strani ćemo spoznati u kojoj mjeri i na koji način građani razmišljaju, da li se nose sa nekakvim predrasudama, kakvi su njihovi stavovi i uvjerenja. Uzorak će biti 851 građanin, toliko smo pripremili brošura koje će građani dobiti  i iz kojih mogu da vide neke osnovne informacije o nasilju u porodici, koji su to subjekti zaštite, kome se mogu obratiti  na području Tuzlanskog kantona i važnost prevencije nasilja. Jer, mi smo svi ti koji možemo promijeniti situaciju sa nasiljem u našem društvu, a prvenstveno sa nasiljem u porodici, koji je najrašireniji oblik nasilja“ istakla je ovom prilikom Aida Mustačević-Cipurković koordinatorica projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona”

 „Od ovog dijela kampanje kao policajac očekujem, i prije svega da izrazim zadovoljstvo što su se uključili ovi naši studenti, mladi ljudi, da ćemo podići svijest građana o ovoj problematici nasilja u porodici, odnosno sprečavanju nasilja u porodici, a prije svega da to bude blagovremena prijava prema institucijama, ili udruženjima koja se bave tim problemom, odnosno prema policijskim upravama u njihovim mjestima“ kaže Nedžad Osmić policijski službenik PS Gradačac.

A mladi ljudi koji su se prijavili za volontiranje na ovom projektu studenti su Edukacijsko-rehabilitacijskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osim što će imati vrlo značajnu ulogu u informisanju građana o problemu porodičnog nasilja unaprijedit će i svoja znanja o ovom društvenom problemu i o tome kako ga sprečavati i prevenirati.

„Kao student Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na Odsjeku poremećaji u ponašanju, kroz fakultet učimo koliko je to važno. Naravno, trebali bismo biti svjesni i bez toga koliko je to važno da vidimo problem, da djelujemo kada uočimo taj problem. Mi to svakako kroz fakultet učimo, a evo i kroz ovu aktivnost pokušavamo da se fokusiramo isključivo na to. Ja se nadam da ćemo kroz ovu aktivnost uspjeti da podignemo svijest kod građana. Nažalost, većina ljudi sklanja glavu od toga, ali nadam se da će se uspjeti, kroz ovaj projekat to malo više realizovati“ kaže Milka Gojković studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ.

Akcija “Od vrata do vrata” dio je projekta “Prevencija i sprečavanje “ porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona, koji provode Udruženje “Vive žene” i Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona, kao dio regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a realizuje organizacija UN Women.

 

Pročitajte...