Policajci u TK nakon 20 godina dobili koletivni ugovor

Nakon 20 godina policijski službenici u TK imaju kolektivni ugovor kojim su decidno uređena prava iz radno-pravnod odnosa. Ovaj ugovor potpisali su danas predstavnici Sindikata policije sa premijerom TK, Jakubom Suljkanovićem. Ocijenjeno je da je pregovore obilježilo međusobno razmijevanje. Opširnije u video pilogu.