Polugodišnji obračun za 2018. godinu tema seminara FINconsult

Predstavnici Edukativno – konsultantske kuće FINconsult Tuzla, održali su danas treći ovogodišnji seminar u okviru kontinuirane edukacije finansijsko -računovodstvene profesije.  Pred predavačima i učesnicima seminara bilo je nekoliko tema, a najznaćajnije su polugodišnji obračun u 2018. godini – primjena sa aspekta inspekcijskog nadzora, bilo je i riječi o Zakonu na porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Pročitajte...