Ponuda trupaca bukve manja od potražnje

Proizvođači namještaja od masivnog drveta koji svoje proizvode plasiraju u BiH, te izvoze na evropsko i ostala tržišta očekuju da se ispune njihovi zahtjevi i osiguraju dovoljne količine sirovine zbog obaveza prema kupcima.

Na sastanku Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH koji je održan ove sedmice u direkciji Šumsko-privrednog društva “Srednjobosanske šume” Donji Vakuf, istaknuto je i da je ponuda trupaca bukve manja od potražnje.

Akcenat je bio na kvaliteti trupaca i isporuci sirovine prerađivačima drveta, a raspravljalo se i o primjeni Zakona o cestovnom prometu i Pravilniku o prekomjernoj upotrebi ceste, kao i o povredama na radu i njihovom uticaju na rad kompanija.

Članovi Odbora su ukazali na potrebu da se uredi oblast raspodjele sirovine, te naglasili da šumarstvo i drvna industrija predstavljaju važan segment razvoja Federacije BiH.