Porezna uprava FBiH – Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava FBiH obavijestila je porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak poreznim obveznicima propisana obaveza da od 1. oktobra 2021. Poreznoj upravi FBiH podnose elektronskim putem određene porezne prijave/obrasce.

To se odnosi na Obrazac APR-1036 – Akontacija poreza po odbitku rezidenta; Obrazac MIP 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak; te Obrazac PMIP-1024 – Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

Također, time su obuhvaćeni i Obrazac GIP-1022 Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim naknadama; Obrazac ASD -1032 Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti; Obrazac AUG-1031 Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti i Obrazac PDN-1033 Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti.

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će navedene obrasce moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (VIDEO) i Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH.

Pročitajte...