Porodica ima ključnu ulogu u prevenciji negativnih trendova kod mladih

U organizaciji Ekološkog saveza “Eko-zeleni” TK održan je okrugli sto o raširenosti pojave alkohola i droge među adolescentima. Ukazano je na to da porodica ima važnu ulogu u prevenciji ovih negativnih trendova, a predstavljeno je i istraživanje koje je sprovedeno među učenicima srednjih škola na TK. Okrugli sto podržalo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Ekološke organizacije, osim što rade na promociji i razvoju ekološke svijesti, aktivno su se uključile u edukaciju koja se odnosi na zaštitu zdravlja mladih, tačnije na prevenciju loših navika i ponašanja. Tu spadaju konzumiranje alkohola, droge i duhana. Istraživanje, koje je uključivalo anketiranje učenika u školama, pokazalo je da mladi sve više koriste ove poroke.

– Većina odgovora na pitanja u anketi za koja su se opredjelili omladinci jeste da su probali cigaretu, alkohol ili drogu prije svega po nagovoru drugih ili zbog radoznalosti. – ističe Muhamed Omerović, predsjednik Ekološkog saveza “Eko-zeleni” TK.

Osim porodice važnu ulogu u prevenciji imaju i škole, tačnije pedagoško-psihološke službe, koje treba da prepoznaju ovaj problem.

– Kako bi integralno radili na razvoju na razvoju zdravih stilova života kod djece, odnosno kod mladih i kako bi ih usmjeravali ka zdravom životu. – dodaje Omerović.

Učešće u Okruglom stolu uzeli su i učenici OŠ Tojšići, koji šalju poruku o lošem uticaju duhana i droge na mlade ljude.

Pročitajte...