Posao vatrogasca ne počinje i ne završava samo gašenjem požara

Posao vatrogasaca je izuzetno težak i pun izazova, oni su naustrašivi i u najtežim situacijama, spremni riskirati vlastite živote kako bi drugima pomogli. Zbog ubrzane izgradnje industrijskih objekata u Srebreniku je iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva nastala i Profesionalna vatrogasna jedinica, koja je spremna odgovoriti i najzahtjevnijim zadacima zaštite i spašavanja.

Muhamed Ibrić, komandir Vatrogasne jedinice Srebrenik

Profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je 2009. godine. Trenutno broji 12 uposlenika i jednog starješinu jedinice. Pored profesionalne vatrogasne jedinice imamo i Dobrovoljno vatrogasno društvo koje je osnovano 1968. godine i koje ima 158 članova, što su neki počasni članovi a neki su aktivni.

Na prvi znak požarnog alarma i dojavu o nesreći, naizgled obični ljudi postaju oni najhrabriji među nama. Usmjereni ka samo jednom cilju spašavanje ljudskih života, imovine i objekata. Svaka intervencija vatrogasca ima i otežavajuće okolnosti.

Muhamed Ibrić, komandir Vatrogasne jedinice Srebrenik

Kada zazvoni telefon pozivom  na 123, vatrogasac uvijek ide na neku lošu situaciju. Da li se to radilo o požaru, poplavi saobraćajnoj nezgodi ili nekoj drugoj tehničkoj intervenciji. Vatrogasci uvijek imaju izraz idemo na plač, znači na tugu. Što se tiče radosnih trenutaka, to su neka druženja, posjeta između vatrogasaca . Svaki događaj na terenu je priča za sebe.

 

Osim gašenja požara u opisu njihovog posla je i pružanje pomoći unesrećenima u poplavama i saobraćajnim nezgodama. Sa spašavanjem ljudi imovine ne brojano puta susreli su se i srebenički vatrogasci.

Muhamed Ibrić, komandir Vatrogasne jedinice Srebrenik

Na godišnjem nivou imamo negdje oko 250-580 intervencija, 587 intervencija se deseilo 2012. godine kada smo imali najveći broj šumskih požara, dok smo 2014 imali veliki broj poplava tehničkih interevcija u pomoći građanima Grada Srebrenik. Ove godine profesionalno vatrogasna jedinica imala je 447 intervencija gdje je jedan zavidan broj intervencija bio tehničkog vida gdje smo vršili  dostavu vode građanima na Općini. Svaka intervenicja na koju vatrogasci idu je nepredviđena. Kada se desi neka situacija npr požar najvažnija je prisebnost. Ako je u mogućnosti da  ugasi sa priručnim sredstvima za gašenje požara ili vatrogasnim aparatom, pjeskom ili zemljom  da to učini, mimo toga da pozovu i vatrogasne jedinice da dođu na pregled samog opožarenog terena.  

 

Naših heroja se uvijek sjetimo kada nam je njihova pomoć potrebna, ali sjetimo ih se i u mirnom razdoblju kada nemamo potrebe za intervencijom.