POSLJEDNJI IZLAZ, film /petak 24.01.2020. 23:00/ (12+)

Napeta i nagrađivana drama kao pouku nosi da su život i porodica važniji od posla…