Poslovna zona u Živinicama generator razvoja općine

U općini Živinice sa nestrpljenjem očekuju početak radova na dvije nove fabrike koje će biti smještene u novoj poslovnoj zoni Ciljuge. Ova zona već privlači  pažnju stranih i domaćih investitora. Kako bi bila što uređenija,  pored sredstava iz općinskog budžeta  dio je obezbjeđen  i sa viših nivoa vlasti. Pored ovog projekta vrlo bitni su oni koji će se realizovati u poljoprivrednom sektoru.  Više u video prilogu …

sagovornik:

Samir Kamenjaković, načelnik općine Živinice

Pročitajte...