Potpisan Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona potpisali su danas ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić i potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić.

Ovim se, prema zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, crpi reprezentativnost dodijeljena ovom sindikatu na federalnom nivou. Naime, s obzirom na pokrenute sudske sporove, potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za zaključenje kolektivnog ugovora na području TK, saopćeno je iz Vlade TK.

– Kao Vlada svakako da smo zadovoljni što smo na kraju, nakon višemjesečnih pregovaranja postigli sporazum i potpisali granski kolektivni ugovor i njime regulisali prava kako materijalne, tako i nematerijalne prirode. Nadam se da ćemo u narednom periodu, s obzirom na to da očekujemo donošenje nekih novih zakonskih rješenja koji će utjecati na prihode budžeta TK i fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja, biti u prilici da, ukoliko dođe do povećanja prihoda, sjednemo ponovno za sto sa predstavnicima sindikata i da razgovaramo o poboljšanju standarda uposlenih u zdravstvu, ali i dodatnom poboljšanju stanja u zdravstvu u TK – rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.

Također je dodao da današnji Kolektivni ugovor ne nudi ništa više od onoga što je Vlada već nudila Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije krajem aprila, ali nažalost tada nije došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Svoje zadovoljstvo potpisivanjem Kolektivnog ugovora nisu krili ni predstavnici sindikata.

– Danas je historijski dan za doktore medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Sva pitanja u vezi sa radno-pravnim statusom doktora medicine i stomatologije su regulisana ovim kolektivnim ugovorom – rekao je potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić.

Ovim ugovorom ne mijenja se obim materijalnih prava koji je utvrđen ranije potpisanim Kolektivnim ugovorom za oblast zdravstva. Kada su u pitanju materijalna prava eć ranije je utvrđeno umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, te povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plaće, što je svojedobno usaglašeno sa predstavnicima oba sindikata u oblasti zdravstva. To znači da će se, za plaće uposlenika u zdravstvu, na godišnjem nivou, izdvojiti oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada.

– Drago mi je da sam bio sudionik i ovog historijskog dana i čina, kako ga je nazvao doktor Suljić. Nakon višemjesečnih pregovora koje je pregovarački tim Vlade vodio i sa jednim i sa drugim sindikatom uporedo, današnji dan je kruna završenih pregovora. Kolektivni ugovor je rezultat donesenih zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona, te približavanja stavova Vlade i Sindikata. Uspjeli smo pronaći prijelazno rješenje koje je rezultiralo i današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora – rekao je ministar Hadžiefendić, te dodao da osim materijalnih prava Kolektivni ugovor sadrži i neke druge stvari u smislu da poslodavci imaju povećan stepen socijalne osjetljivosti i određene veće obaveze u pogledu zaštite na radu.

Premijer Suljkanović i ministar Hadžiefendić su na kraju čestitali Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije na potpisivanju ovog kolektivnog ugovora, navedeno je u saopćenju.

Pročitajte...