Potpisan Protokol o međusektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva u TK

Protokol o međusektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva u TK danas su potpisali predstavnici pet resornih kantonalnih ministarstva, (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva nauke i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, te Ministarstva  pravosuđa  i uprave TK), kao i predstavnici Biroa za ljudska prava.  Ovim protokolom su precizirane njihove nadležnosti i saradnja. Tuzla je bila prvi Grad koji je ranije potpisao protokol, a sada je Tuzlanski, prvi kanton u Federaciji s ovakvim strateškim dokumentom.  Analize stanja u oblasti maloljetničkog prestupništva prije desetak godina su pokazivale da je udio maloljetnika među počiniteljima krivičnih djela bio veći od 20 %. Onda je zajedničkim djelovanjem izvršne i zakonodavne vlasti došlo do poboljšanja, nakon osnivanja Disciplinskog, odnosno Odgojnog centra za maloljetnike, ali i brojnih drugih aktivnosti na prevenciji, rečeno je danas. Posljednji podaci govore da je među izvršiteljima krivičnih djela manje od 10 %  maloljetnika. Program prevencije i resocijalizacije Vlada TK je usvojila 2016. godine, a danas je potpisan i Protokol o međusektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva. „ Ovo je prvi ovakav akt na području FBiH. Tuzlanski kanton je prvi kanton koji je potpisao ovaj protokol. Osnovni cilj je da formalizira i precizira djelovanje svih nadležnih organa kad je u pitanju postupanje sa djecom u riziku ili kontaktu sa zakonom“, rekla je Sandra Memić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Elizabeta Lukačević, program koordinatorica Biroa za ljudska prava Tuzla je dodala: „Ova se saradnja sad između ustanova i institucija na području TK zaista formalizirala. Ono što pokazuju našipodaci su da je udio maloljetnika u izvršenju krivčnih djela oko 12 %, do je u TK manje od 10 %. Istrajnim radom na prevenciji sa djecom u riziku može se uraditi puno“.  Radi prevencije nevladine organizacije, kao i Ministarstvo obrazovanja i nauke redovno u školama organizuju predavanja o međuvršnjačkom nasilju i rizicima od sukoba sa zakonom. Odgojni centar za maloljetnike u Tuzli također ima značajnu ulogu u resocijalizaciji mladih prestupnika, istaknuto je.