Potpisan protokol o razmjeni podataka između inspektorata FBiH i RS

Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo i Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske zaključili su Protokol o saradnji u vezi korištenja i razmjene podataka, a radi osiguranja efikasnijeg rada i saradnje inspekcijskih tijela.

Ovim protokolom definišu se, kako je saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, međusobna prava i obaveze prilikom korištenja podataka iz službenih evidencija o inspekcijskim nadzorima koje vode.

Protokol su potpisali direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Danijela Batar.

Razmjena podataka će se realizovati putem interoperabilnog informacioni sistema – IIS, koji je uspostavljen na području čitave BiH. Razvijeni informacioni sistem je ustvari Servisana sabirnica ili GSB (eng. Goverment Servise Bus) te omogućuje razmjenu podataka i pristup podacima bez obzira na njihovu lokaciju i vlasništvo.

Uspostava navedenog informacionog sistema izvršena je u okviru ICIS (eng. Improving Investment Climate and Institutional Strengthening ) projekta Svjetske banke, koji je realizovan od 2014. do 2018. godine. Projekt je odobren na osnovu Sporazuma o grantu između Svjetske banke, Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i primaoca sredstava (BiH, FBiH, RS i BD), saopćeno je iz FUZIP-e.

Pročitajte...