Potpisan Protokol o saradnji na realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III)

Tokom današnjeg sastanka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), potpisan je Protokol o saradnji na realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Danas definirana saradnja će i u narednom četverogodišnjem periodu omogućiti kvalitetnu saradnju, a koja je u dosadašnjem periodu rezultirala izradom Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina i prvim koracima sistemskog upravljanja implementacijom strategije.

„Kao rezultat uspješne saradnje i partnerskog odnosa, u procesu izrade kantonalnih strategija razvoja, Tuzlanski kanton je imao lidersku poziciju što je rezultiralo činjenicom da je Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina bila prva usvojena strategija razvoja, među kantonima. Isti trend naš kanton je zadržao i u procesu implementacije Strategije, što je potvrđeno i činjenicom da smo prvi izradili Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2016. godine, Operativni/akcioni plan 2017-2019. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu. U završnoj fazi izrade je i Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2017. godine, kojeg će Vlada TK razmatrati na jednoj od narednih sjednica”, sublimirao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, te se, zbog dosadašnje saradnje zahvalio prijateljima iz ILDP-a.
Nakon pokretanja Treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) koji ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, javila se potreba za definisanjem buduće četverogodišnje saradnje između ILDP-a i njihovih partnera, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona. Predloženi Nacrt protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja obuhvata područja saradnje, odgovornosti i prava partnera te definiše podršku Tuzlanskom kantonu u primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i podršku novom ciklusu planiranja za period iza 2020. godine.
Gosti iz ILDP-a su se ovom prilikom zahvalili premijeru Gutiću i Vladi Tuzlanskog kantona na dosadašnjoj uspješnoj saradnji u okviru koje su se Tuzlanski i Zeničko – dobojski kanton pokazali kao lideri u ovoj oblasti, te izrazili očekivanje da se saradnja istim intenzitetom i kvalitetom nastavi i u okviru naredne faze Projekta.
U ime Vlade današnjem sastanku su, osim premijera Gutića, prisustvovali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, sekretar Ministarstva razvoja i poduzetništva Edin Nišić, te stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu premijera Senad Ovčina, dok su u ime ILDP-a to bile voditeljica ILDP-a Aida Laković Hošo i član projektnog tima ILDP-a Nasir Nalić.

Pročitajte...