Potpisan sporazum o isporuci 60 automobila za RVI

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištvu Vlade FBiH sa ovlaštenim predstavnikom Porshea d.o.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto prve grupe.

– Nadam se da će za navedenu kategoriju vozila biti u funkciji poboljšanja njihovog života – rekao je Bukvarević.

Olovčić je potvrdio da je riječ o autima koja imaju odlične karakteristike, te je uvjeren da će uticati na bolje uslove za život ratnih vojnih invalida i paraplegičara.

Ovom prilikom resorni ministar se osvrnuo na činjenicu da je Ministarstvo u završnoj fazi uspostave registra korisnika i branilaca, navodeći da je do sada uspostavljen registar blizu oko 440.000 pripadnika za Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton, kao i kompletan HVO .

– U narednom periodu vršimo ažuriranje za Hercegovačko-neretvanski, Srednjobosanski, Goraždanski, Sarajevski, a veoma brzo stavit ćemo na raspolaganje kompletan registar institucijama u skladu sa zakonom o pravima boraca – poručio je Bukvarević.

Pročitajte...