Potpisan sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Tuzla i tri pravosudne institucije u TK

Sporazum o saradnji potpisan je danas između Pravnog fakulteta u Tuzli, Kantonalnog pravobranilaštva i Općinskih sudova u Banovićima i Lukavcu. Cilj je omogućiti studentima sticanje praktičnih vještina i profesionalne odgovornosti, kroz sistem vladavine prava i etičkih standarda pravne prakse.