Potpisani memorandumi sa 28 gradova i općina: Vratiti povjerenje dijaspore da investira u BiH

– Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac istakla je da je od rata BiH napustilo 1,2 miliona stanovnika, dok je do sada evidentiran povratak oko 450.000 građana

SARAJEVO (AA) – Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je u Sarajevu potpisala memorandume o saradnji u oblasti iseljeništva sa gradonačelnicima, načelnicima, odnosno predstavnicima 28 gradova i opština u BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Riječ je o nastavku aktivnosti na provedbi politike saradnje sa iseljeništvom, a kojom je predviđeno i pružanje podrške lokalnim zajednicama u cilju jačanja njihovih kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom.

Potpisivanje ovog dokumenta odraz je i kontinuirane saradnje i predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i loklanih zajednica, što je u interesu i iseljeništva i građana.

“Ovo je odraz kontinuirane saradnje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ali i naša buduća aktivnost koja će se odvijati na planu realizacije glavne ulage koju imaju jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju saradnja sa iseljeništvom. One su prepoznate i imaju ključnu ulogu u realizaciji svih obaveza koje proizilaze iz te saradnje”, rekla je Borovac.

Da bi se realizovala uloga, navela je Borovac, koju imaju lokalne zajednice u oblasti saradnje sa iseljeništvom zacrtana su dva cilja.

“To su jačanje njihovih kapaciteta kako bi se jedinice lokalne samouprave osposobile za rad u oblasti sa iseljeništvom, jer iseljeništvo zahtjeva posebne uslove i poseban kvalitet rada i ono što je potrebno da se udovolji iseljeništvu od strane lokalne zajednice kao i da razviju lokalne projekte koji će biti usmjereni za uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj. Zbog toga, danas uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švicarske koja je obezbijedila sredstva za realizaciju projekta ‘Dijaspora za razvoj’, komponenta ‘dva’ ovog projekta je u potpunosti posvećena jedinicama lokalne samouprave. One će dobiti oko 1,3 miliona KM za jačanje njihovih kapaciteta, a milion KM će se iskoristiti u vidu granta za njihove lokalne inicijative za saradnju sa iseljeništvom”, kazala je Borovac.

Ovim sporazumom ostvaruje se trajna saradnja sa lokalnim zajednicama, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će pružati obuke lokalnim zajednicama i osoblju koje one odrede kako bi im pomogli da rade sa iseljeništvom na pravilan način s fokusom na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

“Ponudićemo sve one informacije koje smo dobili kroz mapiranje dijaspore do kraja godine. U deset zemalja svijeta biće završeno mapiranje dijaspore, a te ćemo informacije podijeliti sa jedinicama lokalne samouprave, a isto ćemo podijeliti i prenos znanja iz dijaspore putem mehanizama za prenos znanja koje će se uspostaviti naredne godine”, rekla je Borovac.

Istakla je podatak da je od rata BiH napustilo 1,2 miliona stanovnika, dok je do sada evidentiran povratak oko 450.000.

“To znači da je oko 750.000 ostalo u drugim zemljama koje su prihvatile naše izbjeglice. Unutar zemlje se raselilo milion građana, od čega se više od 600.000 vratilo na svoja ognjišta”, navela je Borovac.

Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kazao je da je iseljeništvo veoma važan faktor u finansiranju BiH i da je vrlo važno u narednom periodu obezbijediti saradnju s dijasporom.

“Ja sam obišao određeni broj država i razgovarao s ljudima. Bitno nam je da ljudi ulažu i da mi pomognemo njihova finansijska ulaganja. Sigurno da je važna dobra stabilnost u čitavoj BiH da bi gradovi i opštine mogli obezbijediti uslove”, rekao je Petrović.

Načelnik Opštine Jajce Edin Hozan izjavio je se da su dijaspora i iseljeništvo u BiH veliki potencijal za BiH u svakom smislu i da je potrebno da institucije u BiH vrate povjerenje iseljeništvu i stvore dobre uslove za njihovo investiranje u BiH.

“Poznati su dobri primjeri kako iseljeništvo ne samo investicijama već i iskustvom, znanjem koje su stekli negdje pomažu svoju državu. Po meni je važno da to ne ostane na pojedinačnim primjerima već da institucije države naprave određeni sistem koji će omogućiti, olakšati i vratiti povjerenje između države i naših ljudi koji ne žive u državi da je BiH pogodna za investiranje, da stvorimo dobre uslove, da im pokažemo da postoje dobri uslovi da se u ovoj zemlji investira”, rekao je Hozan.

Pročitajte...