Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2019. godini.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je potpisao ugovore sa korisnicima sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2019. godini. za ove namjene oizdvojeno je 115 000 KM. Sredstva su dodijeljena na osnovu dva programa, subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i finansiranje i sufinansiranje omladinskih udruženja. Potpisano je 45 odluka o dodjeli finansijskih sredstava za mlade, odnosno subvencioniranje dijela ili kompletne kamate na stambeni kredit za dvanaest mjeseci i osam ugovora za sufinansiranje projekata udruženja kojima su u fokusu mladi. Na ovaj način resorno ministarstvo želi podržati mlade kako bi ih na ovakav i slične načine zadržali u BiH. “Svi nivoi vlasti se trebaju uključiti kako bi se poboljšao status mladih na području Tuzlanskog kantona”, kazao je ovom prilikom ministar Srđan Mićanović. Za narednu godinu je najavio povećanje sredstava za ove namjene sa 150 na 330 000 KM.