U prostorijama ministarstva za boračka pitanja TK potpisani ugovori sa sportskim savezima ratnih vojnih invalida

U prostorijama ministarstva za boračka pitanja TK potpisani su ugovori sa sportskim savezima ratnih vojnih invalida.  Finansijsku injekciju dobili su savezi koji su putem javnog poziva ispunili sve neophodne uslove koji su traženi. Resorni ministar Fedahija Ahmetović istakao  je da su ova finansijska sredstva doprinos Vlade TK u razvoju invalidskog sporta.

„Radi se o raspodjeli od 60 hiljada KM koja su dodijeljenaa na osnovu javnog poziva ministarstva. Na ovom pozivu je učestvovalo pet aplikanata među kojima jedan kao neosnovan dok su tri sportska saveza ispunili uvjete. Danas sa njima smo upriličili potpisivanje ugovora. Vlada TK će u narednom periodu preko resornog ministarstva izdvojiti u najmanjoj mjeri ovoliki iznos sredstava i nadam se da će ovo ratnim vojnim invalidima  koji se bave sportom doći kao dodatni vid terapije jer invalidna lica trebaju neku aktivnost i nadam se da će ovo imati svoju svrhu“, istakao je  Fedahija Ahmetović ministar za boračka pitanja TK.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović. Nije krio zadovoljstvo što će oni koji su branili BiH dobiti namjenska sredstva, koja će doprinijeti stvaranju kvalitentijih uslova za invalidski sport u TK.

Upravo način finansiranja ovih sportskih klubova preko ministarstva za boračka pitanja jeste zato što u tim klubovima najviše participiraju ratni vojni invalidi koji su dali dijelove svoga tijela za odbranu BiH i samim tim čim imamo dovoljno sredstava oni se bave tim sportom i manje ih imamo u bolnicama,manje ih imamo na zahtjevima za liječenje i tako dalje“, rekao je  Fahrudin Hasanović predsjednik Saveza RVI TK.

Na javnom pozivu uvjete su ispunili Streljački savez invalidnih lica TK, Savez košarkaških invalidskih klubova TK i Savez sjedeće odbojke TK.  Zadovoljni su dobijenim sredstvima ali i interesom  Vlade TK  da učestvuje u razvoju invalidskog sporta u najmogoljudnijem kantonu u BiH.

 Mi moramo jačati naše klubove na TK i hvala Bogu ovo je olimpijski sport. Streljaštvo u zadnje vrijeme daleko većim koracima ide nego što mislimo. Veliki broj interesanata ima. Puno se uključuje invalida, tako da će ova sredstva biti nama značajna”, rekao je Izet Gegić predsjednik   Streljačkog saveza invalidnih lica TK.

 

“U dosadašnjim rezultatima mi smo sigurno dali svoj doprinos i prezentovali TK na svim takmičenjima. Jedan od razloga tome je  i taj što smo danas i korisniCi ovih sredstava jer su bili rezultati koje smo postigli u prethodnom periodu. Nadam se  da ćemo uz ova sredstva i sredstva drugih institucija koje podržavaju ovaj sport zapravo nastaviti ostvarivati značajne rezultate i davati svoj doprinos u prezentaciji TK kao i države BiH”, istakao je Jakub Džinić predsjednik Saveza košarkaških invalidskih klubova TK.

“Imamo mi mnoga takmičenja, mnoge pozive. Sjedeća obojka je priznat sport u svijetu  tako da ova sredstva što smo dobili je jedan mali dio i hvala ministru koji nam je pomogao da to završimo i nadamo se  da ćemo to završiti onako kako smo zacrtali  i boriti se za najbolje rezultate”, rekao je Ejub Mehmedović   predsjednik Saveza sjedeće odbojke TK.

Ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović poželio je sreću predstavnicima saveza sa kojima su ugovori potpisani i da u narednom periodu ostvare što bolje rezultate kako na domaćim tako i na međunarodnim takmičenjima.

Pročitajte...