Potpisivanje Sporazuma Vlade TK i Sindikata

Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za topli obrok i naknade za regres za zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona u 2019. godini danas će biti potpisan između Vlade TK i predstavnika sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave. Sporazum će potpisati premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK, kantonalnog Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Savez samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...