Potraživanje radnika stavljena na viši isplatni red

Izmjene Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH usvojene su u oba doma Parlamenta Federacije BiH, a stupanjem na snagu izmjena tog zakona potraživanja radnika će se staviti na “viši isplatni red”. Zakon je izmijenjen radi usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, koja nalaže da radnicima firmi u stečaju treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih kako je propisivao dosadašnji zakon.

Pročitajte...