Potrebni bolji uslovi za kvalitetniji socijalni rad

Danas je Međunarodni  dan socijalnog rada. Ovo je prilika da se obrati pažnja na značaj ove humane djelatnosti ali i na položaj i uslove u kojima rade socijalni radnici. Naročito u Bosni i Hercegovini. Jer, spektar pomoći i usluga koju socijalni radnici pružaju je ogroman. Socijalni rad ne podrazumijeva samo novčana davanja  nego i savjetovanje, socio i porodične terapije te praćenje različitih procesa. A kadrovski kapaciteti i prostori u nekim centrima za socijalni rad još uvijek su nezadovoljavajući što otežava rad.

Nešto više od 29 miliona KM, iz kantonalnog i federalnog Budžeta, prošle godine je utrošeno na novčane naknade iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Ovaj vid pomoći je na području Tuzlanskog kantona ostvarilo nešto više od 23 320 korisnika. Međutim, socijalni rad i pomoć ne uključuju samo novac. Na godišnjem nivou preko 20 hiljada pojedinaca i porodica koristilo je usluge socijalnih radnika.

  • Na današnji dan mi želimo istaći prednost drugog seta usluga. Ono za što postoje ustanove nisu samo novčana davanja nego pružanje usluga stručnog socijalnog rada, savjetovanja, terapije, socio terapije, porodične terapije, praćenja svih procesa, recimo maloljetničke delikvencije. Sve su to obaveze socijalnog rada, objasnila je Suada Selimović iz kantonalnog resornog ministarstva.

U Tuzli postoji nekoliko nevladinih organizacija koje se bave socijalnim radom a tu je i Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Oni ističu ulogu socijalnih radnika u društvu ali i loše uslove u kojima većina radi.

  • Nije lako raditi u takvim uslovima, obzirom da nam nedostaje kvalitetnog stručnog kadra, nisu zadovoljeni kapaciteti, ni prostorni ni kadrovski tako da mislim da smo mi sada u fazi formiranja jedne radne grupe koja će biti skoncentrisana na kreiranje projektnih prijedloga koji će biti usmjereni na rješavanje tih problema koji su stavljeni ispred nas, kazala nam je Amela Mevkić iz Društva socijalnih radnika Tk.

U kantonalnom ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak uveliko rade na reformi socijalne zaštite i deinstitucionalizaciji usluga smještaja djece. Naredni koraci su fokusirani na uspostavljanje usluge „mali porodični dom“ te nove aktivnosti vezane za početak rada Dnevnog centra za djecu, Centra za savjetovanje i edukaciju, praćenje rada u prihvatilištu za djecu te razvoj hraniteljstva.