Predstavljen Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

Na jučer održanoj 11. sjednici Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) predstavljen je Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Strateška platforma je najvažniji dio i predstavlja temelj strateškog dokumenta.

U okviru ove faze izrade  Strategije razvoja, za Tuzlanski  kanton su definisana tri relevantna strateška cilja koji obezbjeđuju  sinergijske efekte između ekonomskog,  društvenog i infrastrukturnog razvoja, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave. Vizija razvoja Tuzlanskog kanona za period 2021-2027. godina se oslanja na viziju razvoja definisanu u prethodnom planskom razdoblju, kao „Tuzlanski kanton – otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.“

Po okončanoj diskusiji, članovi KOR-a su  usvojili  Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, nakon čega se Nacrt stavlja u javnu raspravu, odnosno započinje proces javnih konsultacija. Na ovaj način dokument će biti dostupan svima zainteresovanim, koji žele da daju svoj doprinos u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

Takođe, na ovom sastanku se govorilo i o Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, koja će se od 01.01.2021. godine početi primjenjivati te o značaju i njenoj direktnoj povezanosti sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u razvojnim procesima pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a,  koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Podsjećamo, KOR je savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu izrade i implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kanton, a jučerašnja sjednica je, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, održana putem online platforme.