Predstavljena istraživanja o monitoringu primjene Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova zloupotrebe djece u TK u periodu od 2015. do 2019.godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Udruženje „Zemlja djece u BiH“ predstavilo je rezultate istraživanja o monitoringu primjene Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK u periodu od 2015. do 2019.godine. U ovom razdoblju statistički podaci su pokazali da je u Tuzli za skoro 80 posto smanjen obim prosjačenja. U proteklih 5 godina, 74 djece smješteno je u prihvatni centar.Protokol reguliše međusektorsku saradnju sa ciljem da se osigura najveći mogući stepen sigurnosti i zaštite djece koja mogu postati žrtve ekonomske, seksualne i drugih vidova eksploatacije, odnosno drugih oblika trgovine ljudima.

Autor: Dino Dropić

Na osnovu rezultata istraživanja koje je sprovelo Udruženje Zemlja djece u  saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnim ustanovama ustanovljeno je da je došlo do smanjenja prosjačenja djece na području Tuzlanskog kantona. U okviru Doma za djecu bez roditeljskog staranja, 2014. godine otvoreno je i prihvatilište za djecu. U odnosu na 2015. u 2019. godini smanjen je i broj poziva za smještaj djece u ovu ustanovu.

 “Za period od 5 godina centri za socijalni rad su evidentirali 257 djece u prosjačenju. Statistički podaci koje ćete više čuti od drugih izlagača su pokazali da je u prvoj godini bilo najviše zahtjeva kako na SOS telefone na usluge dnevnog centra i smjeptaja u prihvatilište, a da je za 5 godina dakle u 2019. godini bio mnogo manji broj zahtjeva, da su mobilni timovi, policija, centri, udruženje Zemlja djece kada su radili aktivnosti na ulicama grada Tuzle u 2019. godini nisu našli djecu iz Tuzle na ulicama Tuzle. Statistički podaci su pokazali da je skoro za 80 posto smanjen obim prosjačenja smanjen u gradu Tuzla”, rekla je Suada Selimović stručna saradnica u ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Centri za socijalni rad i  policijske stanice  na području Tuzlanskog kantona upoznati su i provode protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja, kao i drugih vidova zloupotrebe djece u TK.

 “ Ukupno od tog broja 257 u toku 5  godina smješteno je 74 djece što je ukupno 27 posto  od ukupnog broja na području Tuzlanskog kantona u posljednjih 5 godina. Jako bitna informacija kada dijete izađe iz prihvatilišta gdje završi poslije čitavog procesa koje se uradi. Istraživanje je potvrdilo da je najveći broj takve djece vraćeno u biološku porodicu a da je jako mali broj djece stavljeno u hraniteljske porodice, tjh samo dvoje. To je malo poražavajući rezultat, ali istraživanja koje smo radili baš služi tome  da na osnovu takvih rezultata možemo raditi na poboljšanju takvih aktivnosti. Prosjačenje samo po sebi je jedan problem jer ostavlja posljedice na djecu ne smo u vidu fizičkog razvoja i intelektualnog, takva djeca su najšečće isključena iz školskog i zdravstvenog sistema”, istakao je Adnan drndić predstavnik Udruženja Zemlja djece u BiH.

Iz Udruženja Zemlja djece u BiH ističu kako  će se i u narednom periodu posvetiti zaštiti djece od raznih vrsta zloupotrebe.

Pročitajte...