Predstavnici BiH i UN-a o ‘Agendi 2030’

Treća sjednica Zajedničkog upravnog odbora Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti riječi o napretku u implementaciji “Agende 2030“, bit će održana danas u Banjoj Luci.

Na sastanku će se razgovarati o ciljeva održivog razvoja, nacrtu dvogodišnjih radnih planova te prezentaciji mape puta za izradu sljedećeg programa UN-a za BiH.

Zajednički upravni odbor čine predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta, te agencija iz sistema Ujedinjenih nacija koje djeluju u BiH.

Odbor je formiran s ciljem strateškog usmjeravanja i nadgledanja implementacije “Zajedničkog programa i budžetskog okvira Ujedinjenih nacija za BiH“.

Pročitajte...