Predstavnički dom Parlamenta FBiH o epidemiološkoj situaciji

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH će na današnjoj sjednici razmatrati Informaciju Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Za dnevni red sjednice predloženo je i razmatranje prijedloga zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, te o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Poslanici će u formi nacrta razmatrati i zakone o mikrokreditnim organizacijama, zaštiti od nasilja u porodici, te o sportskim klubovima u FBiH.

Između ostalih tačaka, bit će razmatrana i Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. – 2027. godina, Godišnji Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu, Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu, te Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli – decembar 2020. godine.

Pročitajte...