Predstavnički dom PFBiH okončao raspravu o budžetu FBiH za 2020, danas glasanje

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je u utorak raspravu o Prijedlogu budžeta za narednu godinu, zakonu o njegovom izvršenju i setu zakona koji se odnose na prelazak Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje.

Glasanje o tim zakonima bit će obavljeno danas u nastavku sjednice, do kada će i Vlada Federacije BiH razmotriti amandmane.

Federalni budžet za narednu godinu predložen je u iznosu od 4.954.392.401 KM. U odnosu na važeći veći je za 83,0 posto ili 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Donošenjem izmjena tri zakona (Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH) predviđeno je da Zavod PIO/MIO dobije status budžetskog korisnika.

To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od 1. januara biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

Ukoliko Predstavnički dom danas, a u četvrtak Dom naroda usvoje navedena zakonska rješenja od 3. januara Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje postaje budžetski korisnik, te će prva penzija iz federalnog budžeta biti isplaćena u februaru.

Također, u utorak je Predstavnički dom razmotrio odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao i Prijedlog budžeta FERK-a za narednu godinu.

Nastavak sjednice je danas u 10.00 sati.