Preminula Kada Ramić, majka čija su četiri sina ubijena u genocidu

Kada Ramić iz mjesta Sućeska, kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena četiri sina preselila je na bolji svijet.

Kadi Ramić su u ratu i tokom genocida ubijena četiri sina Sabit, Dževad, Džemo i Mehmedalija, a pored ubijenih sinova imala je kćerku Raziju, sa kojom je živjela.

Vijest o smrti nane Kade na svom Facebook profilu podijelio je novinar Adem Mehmedović, koji se sjetio razgovora s njom od prije nekoliko godina kada mu je pričala o svojim sinovima.

Mehmedović je u svojoj objavi naveo da nena Kada ne zna kada je tačno rođena, ali zna da ima više od osamdeset godina. Među prvim je povratnicima koji su se vratili u Srebrenicu, u svoju Sućesku. Kaže da živi od uspomena na svoje sinove. Svaki dan gleda staze po kojima su se oni kao djeca igrali.

Pročitajte...